header-locatie.jpg

Park Lokhorst logo klein

Privacyverklaring

Version: 1.0 · 2018

Bedrijfsgegevens:
Website: https://www.adriaanvanerk.nl/
Telefoonnummer: 01 82 35 23 44
Adres: Kadijk 4a, 2861 CM Bergambacht
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Adriaan van Erk verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de categorieën persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW gegevens
 • Contactgegevens
 • IP adres
 • Locatiegegevens
 • Apparaatgegevens zoals schermresolutie en besturingssysteem
 • Browsergegevens zoals taal en versie
 • Activiteiten op de website
 • Motivatiebrief
 • CV

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Wij slaan zo min mogelijk persoonsgegevens op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, dat wil zeggen persoonsgegevens die informatie verschaffen over iemands godsdienst, levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, seksuele leven of lidmaatschap van een vakvereniging.

Door vrijwillig en ongevraagd gevoelige persoonsgegevens aan ons te verstrekken (bijvoorbeeld door het indienen van je CV of een online sollicitatie) stem je er uitdrukkelijk mee in dat jouw persoonsgegevens worden gebruikt zoals beschreven in dit beleid.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Adriaan van Erk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te kunnen bellen of e-mailen naar aanleiding van een bericht via een contactformulier op de website
 • Optimaliseren van de website
 • Om contact met je op te nemen en te onderhouden in het kader van de sollicitatieprocedure
 • Om te beoordelen of je geschikt bent voor de functie waarnaar je solliciteert

Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk de mogelijkheid om vragen en opmerkingen te kunnen beantwoorden. Deze gegevens worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Voor het plaatsen van deze cookies wordt toestemming gevraagd bij het bezoeken van de website.

Geautomatiseerde besluitvorming

Adriaan van Erk neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Adriaan van Erk) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Adriaan van Erk bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

De persoonsgegevens naar aanleiding van een sollicitatieprocedure worden maximaal 4 weken na de sollicitatie bewaard. Bij toestemming van de sollicitant kunnen de persoonsgegevens tot maximaal 1 jaar bewaard worden.

De gegevens die verstrekt zijn via een contactformulier op de website worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Delen van persoonsgegevens met derden

Adriaan van Erk deelt jouw persoonsgegevens alleen met de makelaar als die aangegeven staat bij het contactformulier. Verder worden persoonsgegevens alleen met derden gedeeld als dit noodzakelijk is om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Adriaan van Erk gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Adriaan van Erk gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Klik hier om onze cookies te bekijken en uw voorkeuren aan te passen.
Je kunt alle informatie die eerder is opgeslagen via cookies via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Adriaan van Erk en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jouw bewaren in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy. We reageren zo snel mogelijk en in elk geval binnen vier weken op jouw verzoek.

Adriaan van Erk wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Adriaan van Erk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wachtwoorden worden altijd gepseudonimiseerd (= omgezet in een dataset die niet meer direct herleidbaar is tot een persoon) opgeslagen. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan. Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals cyberaanvallen) tegen te gaan. Wij voorzien derhalve in een passend beveiligingsniveau. Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiliging gerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via telefoonnummer: 01 82 35 23 44.

Copyright © Adriaan van Erk 2018. Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt worden, verstrekt worden aan derden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Adriaan van Erk, anders dan alleen voor eigen gebruik bedoeld.

Wilt u graag wonen in Park Lokhorst?

Meld u als belangstellende aan via onderstaande button.

Aanmelden

Ontwikkeling & Realisatie:

Adriaan van erk logo wit

Trots onderdeel van KlokGroep

Verkoopinformatie:

Adriaan van erk logo wit

Alphen aan den Rijn/ Bennebroek

www.koppesmakelaardij.nl